Yönetim Hizmetlerimiz

 • Bina ya da site ile ilgili her türlü gelir ve gider belgelerinin işletme defterine işlenmesi.
 • Bankaya yatırılan aidat ve diğer gelirlerin işletme defterine işlenmesi.
 • Üçüncü şahıs ve firmalarla ilgili ödemelerin yapılması
 • Aylık olarak hazırlanan gelir ve gider tablolarının kat maliklerine duyurulması,
 • Yıllık Faaliyet Raporunun; yılsonunda Kat Malikleri Genel Kuruluna sunulması
 • Kat maliklerine ve denetim kuruluna üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporunun sunulması.
 • Borcunu ödemeyen kat maliklerine yasal işlem başlatılmadan önce borç bildiriminin yapılması.
 • İşletme Projesinin hazırlanması ve kat maliklerine tebliğ edilmesi.
 • Aidat ve diğer ortak giderleri ikazlara rağmen ödemeyen kat maliklerine noter kanalıyla ihtarname çekilmesi ve ödemeyenler için icra takibi yapılması
 • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması.
 • SGK İşyeri Bildirgesinin hazırlanması ve SGK ˜ya bildirilmesi.
 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin düzenlenmesi.
 • Bina görevlisine ait Aylık Ücret Bordrosunun düzenlenmesi.
 • Bina görevlisinin maaş ödemesinin ve SGK primlerinin ödenmesi
 • Asansörlerin aylık periyodik bakım ve onarımının yaptırılması
 • Bina ya da sitede bulunan yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yaptırılması
 • Dış cephe montalama işlerinin yapılması, tadilat, bakım ve onarımının yaptırılması.
 • Bina ya da sitedeki ortak alanların elektrik, su tesisatlarında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi.
 • Gerekli görüldüğü takdirde bina ya da sitenin ortak alanlarına ait boya, tadilat, tamir ve bakım işlerinin yaptırılması.
 • Bina ya da site ortak alanlarına ait temizliğin düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması.
 • Bina ya da site çevresinin temizliğinin yapılması, bahçe ve otopark temizliğinin yapılması.

Ek Hizmetler

 • PROJELER (MİMARİ-STATİK-MEKANİK-ELEKTRİK-HARİTA-JEOLOJİ)
 • İÇ MİMARİ-DEKORASYON
 • İNŞAAT & TAAHHÜT

Hizmet Süremiz

 • Hizmet süremiz genel kurul kararına bağlıdır. Sonraki genel kurullarda yeniden hizmete devam edilebilir.