REFERANSLARIMIZ

 • ABBAS AKYOL APARTMANI-24 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-CUMHURİYET MAH.
 • AKSU İŞ MERKEZİ-8 İŞ MERKEZİ-İŞ MERKEZİ YÖNETİMİ-AKYAZI MAH.
 • PASALOĞLU İŞ MERKEZİ-30 İŞ MERKEZİ-İŞ MERKEZİ YÖNETİMİ-ŞARKİYE MAH.
 • BİRSEN HANIM APARTMANI-8 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-KUMBAŞI MAH.
 • BLACK STONE SİTESİ-A-B-C-D BLOK-54 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-CUMHURİYET MAH.
 • BULVAR KENT 1 ETAP SİTESİ 64 DAİRE SİTE YÖNETİMİ KARAPINAR MAH.
 • CUMHURİYET APARMANI-16 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-CUMHURİYET MAH.
 • DOLUNAY SİTESİ A-B-C BLOK-20 DAİRE 1 İŞYERİ-SİTE YÖNETİMİ-KARAPINAR MAH.
 • DURUGÖL OPTİMUM SİTESİ-A-B BLOK-18 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-DURUGÖL MAH.
 • FLORYA APARTMANI-12 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-GÜZELYALI MAH.
 • GÜZEL BAHÇE SİTESİ-14 DAİRE- APARTMAN YÖNETİMİ-KUMBAŞI MAH.
 • AİLE APARTMANI-11 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-KUMBAŞI MAH.
 • KARDELEN APARTMANI-10 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-YENİ MAHALLE
 • KARŞI VADİ 1 SİTESİ-A-B BLOK-34 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-KARŞIYAKA MAH.
 • KUMSAL APARTMANI-8 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-KUMBAŞI MAH.
 • KUZEY YILDIZI KONUTLARI-40 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-BUCAK MAH.
 • LEBİ DERYA KONUTLARI A-B-C BLOK-40 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-KUMBAŞI MAH.
 • KUZEY YILDIZI 2.ETAP SİTESİ-A-B BLOK-77 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-BUCAK MAH.
 • ŞANLITÜRK SİTESİ 4-A-B BLOK-88 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-BUCAK MAH.
 • ŞANLITÜRK SİTESİ 6-A-B BLOK-76 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-BUCAK MAH.
 • NEBA PINAR SİTESİ A-B-C BLOK-40 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-CUMHURİYET MAH.
 • NEBA IRMAK SİTESİ A-B BLOK-36 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-CUMHURİYET MAH.
 • OPTİMUM 1 APARTMANI-24 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-CUMHURİYET MAH.
 • PATALYA EVLERİ A-B-C BLOK-32 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-KUMBAŞI MAH.
 • SAFİR EVLERİ A BLOK-16 DAİRE-BLOK YÖNETİMİ-DURUGÖL MAH.
 • SAPPHİRE SİTESİ-A-B BLOK-18 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-AKYAZI MAH.
 • SEVGİ APARTMANI-16 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-KARŞIYAKA MAH.
 • SULTAN SELÇUKLU SİTESİ-33 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-ŞAHİNCİLİ MAH.
 • ŞANLITÜRK 1 SİTESİ-55 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-BUCAK MAH.
 • ŞEHİR PARK APARTMANI-21 DAİRE 2 İŞYERİ-APARTMAN YÖNETİMİ-CUMHURİYET MAH.
 • TEBA PLUS SİTESİ-A-B BLOK-32 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-CUMHURİYET MAH.
 • UĞURLU APARTMANI-10 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-ŞARKİYE MAH.
 • UĞUR KENT SİTESİ-A-B-C BLOK-54 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-ŞAHİNCİLİ MAH.
 • VİZYON 14 KONUTLARI-A-B-C BLOK-66 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-ŞAHİNCİLİ MAH.
 • YALÇIN ŞEHİR 1 SİTESİ 40 DAİRE SİTE YÖNETİMİ BUCAK MAH.
 • YAKAŞEHİR KONUTLARI A-B-C- BLOKLAR- 42 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ -KARŞIYAKA MAH.
 • YEŞİM  APARTMANI-12 DAİRE-APARTMAN YÖNETİMİ-GÜLYALI-ORDU
 • YEŞİL BAHÇE SİTESİ -A-B-C BLOK-40 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-SARAY MAH.
 • YEŞİL VADİ KONAKLARI-28 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-EFİRLİ MAH.-PERŞEMBE
 • VİRAL KARŞIYAKA SİTESİ-18 DAİRE-SİTE YÖNETİMİ-KARŞIYAKA MAH.
 • DANIŞMANLIK VE TEMİZLİK HİZMETİ VERİLEN SİTELER
 • LİMAN EVLERİ-A-B-C BLOK-28 DAİRE-GÜZELYALI MAH.
 • ÇELEBİZADE KONAKLARI-A-B-C-D BLOK-80 DAİRE KARŞIYAKA MAH.
 • ÇİÇEK GÖLÜ SİTESİ-A-B-C-D BLOK-40 DAİRE-EFİRLİ MAH.
 • NEBA BAHÇE SİTESİ-A-B BLOK-54 DAİRE-CUMHURİYET MAH.
 • NEBA GARDEN SİTESİ-A-B BLOK-54 DAİRE-CUMHURİYET MAH.
 • KALE KENT SİTESİ-40 DAİRE-A-B-C-D BLOK-EFİRLİ MAH.
 • SAFİR PARK EVLERİ-54 DAİRE-BUCAK MAH.
 • DENİZ KONAKLARI SİTESİ-28 DAİRE-AKYAZI MAH.